top of page
מתי ליבליך אולם.jpg

מסע אסייתי בין קולנוע לתרבות
סדרת מפגשים קולנועיים עם איילת אידלברג
סדרה בת ארבעה מפגשים ימי שבת בשעה 17:00

 

חוט השני המחבר בין חלקיה השונים של סדרה זו נושא ניחוחות של אנושיות, אומץ, ראיה לא סטנדרטית של המציאות ומקוריות. במהלך המפגשים ננוע מהודו דרך קוריאה ועד יפן, נחקור תרבויות אלה מהיבטים אנתרופולוגיים וסוציולוגיים, נלמד על המנטליות המקומית, על תהליכים חברתיים, שינויים עכשוויים ובני האדם בכל מדינה ומדינה, שיוצרים את הסיפור המיוחד לכל מקום. יהיה מרתק! מוזמנים בחום

הצגת הקולנוע האחרונה1.jpg

בא עד קצה הריקות, מחזיק בלב הדממה" [לאו דזה]"
סדרת מפגשים קולנועיים עם ד"ר נעמה אושרי
סדרה בת ארבעה מפגשים ימי שבת בשעה 17:00
 
בליבן של מסורת רוחניות רבות עומד האתגר "לדעת את עצמנו"; לפגוש בכנות, בחכמה ובאומץ את טבענו האמיתי, ולממש מלואם את החיים יקרי הערך להם זכינו. ואף שהכל נתון בנו מלכתחילה, טבע הבודהא הרי הוא מעצם היותינו, הקריאה לצאת למסע - לטבע, למבדד, לתרגול הרוח - חזקה מכל. קריאה שהיא הזמנה לצאת למסע פואטי לגילוי רובדי החוכמה ועמקי החמלה של הלב

השומר הבא 1.jpg

'נצחיות הנשמה בתוך גוף מעבר'
סדרת מפגשים קולנועיים עם ד"ר אריאל וורנר
סדרה בת ארבעה מפגשים ימי שבת בשעה 17:00

 

תפיסת העולם המערבית מתייחסת למוות ככישלון, כטראומה, כתסריט הגרוע ביותר שיש לעשות הכל כדי להימנע ממנו או 'להתמודד' איתו כשהוא מגיע. כתרבות, אנחנו מחזיקים רמה מסויימת של חרדת מוות והמוות נחשב 'בשורה מרה'. בסדרה זו נתבונן על מוות ואבל מנקודות מבט נוספות. נעסוק ביחסי הגומלין בין נצחיות הנשמה והאהבה בגוף החולף, ובתבונה שיש למוות להציע לנו לטובת הריפוי האישי והקולקטיבי של המורשת שלנו.

נתייחס למסתורין של המוות כשער לחקר התודעה והנשמה, כמורה למהות החיים ומשמעות הקיום שלנו, כמזין חיוניות, הודייה וחיבור עוצמתי לרשת החיים.

ON OUR OWN ISLAND.jpg
bottom of page