top of page
השומר הבא 1.jpg

:סינמה נירוונה
שני חלומות - עתיד אחד
יוקרן הסרט: השומר הבא
מרצה: ד"ר נעמה אושרי

הליכה בתלם של מסורת רוחנית, לימוד ותרגול של חכמת הדורות הקודמים, היא מקור לביטחון, שייכות תרבותית ומשמעות. אף על פי כן, במזרח כמו במערב, מתגלים לא אחת פערים בין אנשי הדור המבוגר, המבקשים לשמר את המסורת, ובין הדור הצעיר שדורש דווקא לחדשה. בשיחה לפני הסרט נתבונן במתח התרבותי-הרוחני שבין קדם לקדמה, בין עולם ישן לחדש, ונתהה: האם קיים תוואי שמתעלה מעל לשניות

:אודות המרצה
נעמה אושרי, תלמידה ומורה ב'בית אימון הרוח' שהקימה. מלמדת מהחכמה, הפרקטיקה והפואטיקה הבודהיסטית, ובהשראתן חוקרת את רזי המפגש שבין מזרח ומערב
https://naamaoshri.com/

נעמה אושרי1.jpg

The Next Guardian   | השומר הבא
 במאים: ארון בהאטארי, דורוטיה זורבו
בהוטאן/2017 | 74 דקות |  תרגום לעברית

 

חלומותיהם המנוגדים של שני דורות מתנגשים בתוך המיקרוקוסמוס של מנזר בודהיסטי עתיק בבהוטן, כאשר גימבו, נער ממוצע, נבחר על ידי אביו לשמש בתור השומר הבא של המנזר המשפחתי

הרצאה + סרט

שבת , 3/2 | בשעה 17:00
בסינמטק תל אביב

bottom of page