Movie poster A3_ENG_2020_SMALL.jpg

השדה האחד לצפיה ישירה

השדה האחד
The 1 Field

 

במאית: ציפי רז

ישראל | 2019 | 120 דק' | אנגלית | תרגום לעברית
דוקומנטרי

 

בכל התרבויות והמסורות העתיקות נאמר על היותנו הרבה מעבר לחומר. הסרט "השדה  האחד", משתמש בכלי 
.המדע של המאה העשרים כדי לבדוק הנחה זו

זהו מפגש מטלטל בין מדע לרוח המשאיר לצופה חומר למחשבה. האם ניתן למדוד את הרוח? האומנם קיים שדה אחד המחבר הכל? האם אנחנו יכולים להשפיע על חיינו, על גופינו ועל סביבתינו מעבר למגבלות הגנים או תנאי 
?הסביבה אליהם נולדנו, באמצעות  התודעה

דרך נסיון לענות על השאלות הללו שופך הסרט אור על ידע בעל חשיבות ממשית לחיים בעלי ערך ומשמעות, ידע המחזיר לאדם אופטימיות באשר ליכולתו לעצב את חייו ואת חיי הקהילה שלו, מחזיר לחולים את כוחם להבריא 
.את עצמם ומביא לאזרחים ותושבים  בכל העולם את הדוגמא לחיים באחווה ושלום

Bruce H. Lipton, PhD

Bestselling author of The Biology of Belief

"This film really reveals the nature of how our  consciousness is influencing this planet.

 

This movie is so important for the evolution of our planet."

השדה האחד ברוס ליפטון.jpg