DL.jpg

סינמה נירוונה

...?...הילכו שניים יחדיו - בלתי אם נועדו

מפגש קולנועי עם ד"ר נעמה אושרי
יוקרן הסרט: הדלאי לאמה- מדען

שבת
11/9/2021
בשעה 17:00

בסינמטק תל אביב

נעמה אושרי.jpg

:סינמה נירוונה 
הילכו שניים יחדיו - בלתי אם נועדו

מדע ורוח נתפסו משך מאות שנים במערב כשתי מגמות מקוטבות ומנוגדות המוציאות זו את זו; המדע - מעשי, שיטתי, אוביקטיבי, עסוק בחומר ותר אחר קדמה וחידושים. ואילו הרוח - פונה פנימה, והיא כמוסה ומעודנת, עניינה במסורתי ובעתיק, יוצאת לא אחת אחר הנשגב, הבלתי ניתן לתיאור. נדמה שהמאה העשרים, על התהפוכות הרבות שבה, אפשרה שיח מחודש ודיאלוג פורה בין מדע ובין רוח, שהפכו אט אט לשני צדדים של המטבע האחד. אחד התורמים המשמעותיים למפגש בין מדע ורוח, מי בהשראתו אימון המדיטציה וחקר המוח נחקרו בכפיפה אחת - היה לא אחר מאשר הדאלי לאמה הארבע עשר, המנהיג הרוחני של העם הטיבטי; אף שנולד והתחנך בסביבה רוחנית-דתית, יצר סקרנותו המדעית לא ידע גבול, ובזכות אישיותו המיוחדת ופועלו הנמרץ יכול היה השיח הרוחני 
.להיות בעל פשר מדעי והשפה המדעית - לבעלת ערך רוחני
בשיחה לפני הסרט נביט ממזרח וממערב בשני העולמות - המדע והרוח - ובהשראת הדאלי לאמה נחפש את הגשר 
.ביניהם, גם בתוכנו 

:אודות המרצה
ד"ר נעמה אושרי, לומדת ומלמדת מדיטציה, פילוסופיה ופסיכולוגיה בודהיסטית, ומלווה .את ההולכים בדרך בהשראת החכמה והפואטיקה הבודהיסטית

הדאלי לאמה – מדען
The DALAI LAMA – SCIENTIST

בימוי: דון גיפורד אנגל

ארה"ב | 2019 | 93 דק' | אנגלית | תרגום לעברית

תיעודי

לפני שנים רבות, ילד קטן נולד בטיבט ונבחר להיות הדאלי לאמה ה14. אך לילד הקטן הזה היה סוד נעול בתוך חדרי ליבו. בסרט החדש, ״הדאלי לאמה - מדען״, הדאלי לאמה מספר את הסיפור הלא נודע על מסע חייו בנבכי המדע והטכנולוגיה וכיצד העולם השתנה בעקבות זאת. בעזרת חומרי גלם נרחבים ונדירים, שלא נראו מעולם
.״הדאלי לאמה - מדען״, מספר את הסיפור האנושי של הדאלי לאמה שאינו ידוע לאיש 

מקוסמולוגיה לפיזיקה קוונטית, מדע קוגניטיבי, מדעי המוח, ביולוגיה מולקולרית, אפיגנטיקה וטבעה של המודעות עצמה, הסרט מספר את סיפורם של דיאלוגים משני חיים עם פיזיקאים אדירים ומדענים מובילים, השפעותיו של הדאלי לאמה על השינויים המהותיים שחלו בתחומים נרחבים במדע והשפעותיו על חיי המדענים 
.המובילים הללו, באופן מהותי ומפתיע

מועד האירוע

שבת
11/9/2021
בשעה 17:00
בסינמטק תל אביב

 

₪ עלות הכרטיס 75